הסכם השקעה ראשוני הוא מסמך בו המשקיע, אשר מעוניין להשקיע במיזם מסוים, מציג את התנאים המשפטיים והמסחריים להשקעה. ככלל, מדובר בהסכם שאינו מחייב משפטית, אך מהווה הצהרת כוונות רצינית מצד המשקיע הפוטנציאלי. לרוב, התנאים המוגדרים בהסכם ההשקעה הראשוני יהוו את הבסיס להסכמי ההשקעה המלאים. לאחר הנחת הסכם ההשקעה הראשוני על השולחן, לעיתים קרובות הצדדים ינהלו מו"מ על תנאיו עד שיגיעו להסכמה אותה יעגנו בחתימה על הסכם ההשקעה המלא. דוגמאות לנושאים שיכולים להיכלל בהסכם ההשקעה הראשוני הן: גובה ההשקעה, תנאים מקדימים להשקעה (למשל, העברת הקניין הרוחני לבעלות החברה), כמות המניות שתוקצה למשקיע וסוגן, מנגנונים משפטיים להגנת המשקיע כדוגמת מנגנון אנטי דילול, הגבלות על פעולות המשך של היזמים וכיוצא באלו.