זכות ההצעה הראשונה הינה התחייבות חוזית בין בעל נכס לבעל זכות, לפיה לאחרון ניתנת זכות ראשונים להציע הצעה לרכישת הנכס. לאחר קבלת ההצעה, בעל הנכס רשאי לפעול באחת משלוש אפשרויות: (1) להסכים להצעה ולמכור את הנכס לבעל הזכות. (2) לשאת ולתת עם בעל הזכות על ההצעה. (3) לסרב להצעה ולהציע את הנכס לצדדים שלישיים, לכל היותר באותם תנאים אשר הוצעו לבעל הזכות. מדובר בזכות שמטיבה עם מוכר הנכס, שהרי מרגע שהנכס מוצע למכירה בעל זכות ההצעה הראשונה אמנם הראשון שיציע מחיר עבור הנכס המועמד למכירה, אך המוכר לא מחויב לבעל הזכות ויכול לסרב לבעל הזכות במידה וההצעה לא לטעמו. דוגמא: יוסי הוא הבעלים של מניה א' ולמשה יש זכות הצעה ראשונה על מניה א'. יוסי החליט למכור את המניה ולכן פנה למשה, שהציע ליוסי עבור המניה 100 ש"ח. לדעתו של יוסי שווי המניה הינו לכל הפחות 150 ש"ח. לאחר משא ומתן בין הצדדים, במידה ותושג הסכמה – משה ירכוש את מניה א' מיוסי במחיר כלשהן בין 100 ל150, במידה ולא תושג הסכמה – יוסי רשאי לפנות לצדדים שלישיים לצורך מכירת המניה, במחיר שלא יפחת מהמחיר אותו הציע משה.