הנדסה חוזרת (או "הנדוס לאחור") מוגדרת בס'6(ג) לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק"): "פירוק או ניתוח של מוצר או של תהליך במטרה לפענח סוד מסחרי, בהילוך חוזר". הנדסה חוזרת רלוונטית לא רק למטרת פענוח סוד מסחרי, אלא למטרות רבות דוגמת יצירת מוצר חדש המתבסס על המוצר אשר הונדס לאחור, למידה של תהליכים, ואף כלי שבאמצעותו חברות בוחנות את מוצרי המתחרים. לדוגמא, הנדסה לאחור של תוכנה משמעה תרגום שפת המכונה של התוכנה בחזרה לקוד המקור. הנדסה חוזרת חוקית במדינת ישראל, כאמור בס'6(ג) לחוק: "גילוי סוד מסחרי באמצעות הנדסה חוזרת, לא ייחשב, כשלעצמו, אמצעי פסול…"