זכות מצרנות, המכונה גם זכות קדימה, היא זכות אותה ניתן למצוא בהסכמים בין בעלי מניות. לדוגמא, בהסכמים לרכישת מניות, הסכמי השקעה והסכמי הקצאת מניות. בעל הזכות זכאי לרכוש מניות בסבבי גיוס הון לפני משקיעים אחרים. הזכות מגנה על משקיע מפני דילול. דוגמא, שני בעלי מניות מחזיקים ב- 50% בהון המניות, כל אחד. במידה והחברה תרצה להנפיק מניות נוספות לגורם חיצוני המוכן להשקיע עוד 50% מההון המקורי, ידוללו אחזקותיהם של שני בעלי המניות המקוריים מ-50% ל- 33%. אם בעל מניות יממש זכות המצרנות יהיה עליו לרכוש הון מונפק בהיקף שישאיר את אחוז אחזקותיו ב-50%. תפקיד נוסף לזכות הוא למנוע השתלטות בעלי מניות לא רצויים לחברה. בעלי המניות יכולים לקבוע מגבלות שונות לזכות כגון החרגתה מהנפקה למשקיעים אסטרטגיים ולנושאי משרה כדי לא לפגוע בפעילות השוטפת של החברה.