הערכת שווי החברה אחרי הכסף מהווה את אחד המדדים להצלחתה. הערכת השווי נגזרת מפרמטרים רבים כמו רווחי החברה, השקעות שהתקבלו, נכסים פיזיים, נכסי קניין רוחני (רלוונטי במיוחד לחברות הזנק שטרם הספיקו לבסס נוכחות עסקית ענפה), הערכת רווחים עתידיים וכו'. שווי החברה אחרי הכסף מייצג את ערך כלל נכסיה לאחר קבלת כספי ההשקעה. כך לדוגמא, אם חברה הייתה שווה כארבעה מיליון דולר והמשקיע השקיע שני מיליון נוספים בתמורה לאחוז מסוים מהמניות בחברה, שווי החברה אחרי הכסף יהיה שווה לשישה מיליון דולר. אופן הערכת השווי יכול להיעשות בשיטות שונות המקובלות בשוק, כדוגמת שיטת המכפיל, שיטת הערך הנכסי, שיטת תזרים המזומנים וכו'.