שווי החברה לפני הכסף מהווה את אחד הפרמטרים לכדאיות ההשקעה בה. השווי מוערך על ידי היזמים עצמם ונגזר מפרמטרים רבים כמו רווחי החברה, נכסים פיזיים, נכסי קניין רוחני (רלוונטי במיוחד לחברות הזנק שטרם הספיקו לבסס נוכחות עסקית ענפה), הערכת רווחים עתידיים, גודל השוק וכו'. שווי החברה לפני הכסף מייצג את הערכת שווי החברה טרם קבלת ההשקעה. לדוגמא, אם לאחר קבלת השקעה של שני מיליון דולר הערכת שווי החברה הייתה שווה לשישה מיליון דולר, "שווי החברה לפני הכסף" יהיה שווה לארבעה מיליון דולר (פחות שני המיליון שהתקבלו בהשקעה). אופן הערכת השווי של חברה יכול להיעשות בשיטות שונות המקובלות בשוק, כדוגמת שיטת המכפיל, שיטת הערך הנכסי, שיטת תזרים המזומנים וכו'.