פטנט הוא אחת מהגנות הקניין הרוחני. מדובר בזכות ראשונים טריטוריאלית וזמנית, שמקבל אדם על אמצאה טכנולוגית, חדשנית, מועילה, שניתנת לשימוש תעשייתי ובעלת "התקדמות המצאתית" כפי שמגדיר החוק, בין אם אמצאה זו כבר יוצרה בפועל או שלא. בתמורה להקניית הגנת הפטנט, חייב הממציא לגלות באופן מלא ופומבי, את אופן הייצור והשימוש בהמצאתו, וכן את היקף ההגנה שהוא יכול לאכוף כנגד המפרים. כך לדוגמא, רופא שהמציא תרופה חדישה באמצעות הכלאת רכיבים כימיים יוכל להגיש בקשה לרישום פטנט ולמנוע מאחרים שימוש באותה תרכובת כימית או מתודה ייחודית, עם זאת הרופא יהיה מחוייב לגלות את התרכובת הייחודית המשמשת לתרופה ואת דרך ייצור התרופה; זאת בניגוד לביולוג שגילה זן חדש של חיפושיות אשר לא יוכל להגיש בקשה לקבלת הגנת הפטנט.