הסכם סודיות הוא מסמך משפטי שנחתם בין שני צדדים, או יותר, ובו הם מסכימים לא לחלוק את המידע העסקי אותו הם משתפים עם צד שלישי בזמן המוגבל שנקבע בהסכם. מטרת המסמך היא למנוע את חשיפתו של המידע המועבר בין הצדדים במסגרת התקשרותם. חלק ניכר מחוזי הסודיות הם חד-צדדיים (לדוגמא, יזם המחתים משקיעים לפני שהוא מציג להם את המיזם) אך קיימים גם הסכמי סודיות דו-צדדיים בהם שני הצדדים מתחייבים לסודיות המידע. לדוגמא, כאשר תוכנה מפותחת ע"י מספר מתכנתים שונים במקביל. הסכם מסוג זה שכיח בתחום ההיי-טק עקב החששות הנוגעים לגניבת קניין רוחני שטרם נרשם ולכן לא זוכה להגנה משפטית. הסכם סודיות מגן בדרך כלל על רעיונות, ביטויים, טכניקות, המצאות ועוד.