יוזמה משותפת היא הסכם ארגוני-עסקי בין שני צדדים או יותר, אשר אחרת היו נחשבים שתי ישויות נפרדות. יוזמות אלה נחשבות כיישות משפטית נפרדת מהעסקים האישיים של כל אחד מהצדדים, ובה מתחלקים הצדדים ברווחים, סיכונים ושליטה. מטרת היוזמה המשותפת בדרך כלל מוגדרת מראש, כגון פרויקט משותף חדש, או כל יעד עסקי אחר. להבדיל משותפות עסקית תמידית וקבועה, יוזמה משותפת יותר מוגבלת למטרה ספציפית (ובדרך כלל לכן מצומצמת יותר ופשוטה יותר) מאשר שותפות קבועה בין עסקים.