מצנח זהב הוא מונח המתאר הסכם בין חברה לבין עובד בכיר (בדרך כלל מנהל בכיר), המגדיר את ההטבות אליהן יהיה זכאי במקרה של השתלטות או של מיזוג ופיטורי אותו עובד/מנהל בכיר. הטבות אלו עשויות לכלול אופציות בחברה, חבילות פיצויי פיטורין, בונוסים במזומן, ועוד. לעיתים תכופות מצנח הזהב משמש חברות כעוד צעד הנועד למנוע השתלטות או מיזוג ע"י או עם חברות אחרות.