הסכם מייסדים הוא מסמך מחייב משפטית הנחתם בין מייסדים המעוניינים לנהל את עסקם יחד. הוא קובע את החובות והזכויות שלהם בנוגע לחברה הרשומה או העתידה להרשם. ההסכם מתייחס לנושאים שונים ביניהם: מטרת החברה, תפקידו של כל מייסד, התחייבות להיקף משרה, חלוקת ההון וכו'. הסכם המייסדים נחתם לרוב בשלבים הראשונים של תכנון הפעילות העסקית/יזמית ומאפשר לכלל הצדדים ליישר קו בנוגע לזכויותיהם, חובותיהם והציפיות מהם כדי להגן על החברה במקרים של מחלוקות בין המייסדים.