טוען אירועים
אירוע כבר עבר.


תחום הערים מתקדם במהירות לפיתוחן של ערים חכמות ולשלב שנקרא ״עיר חכמה 3.0״, כשההבדל העיקרי הוא שיתוף של בעלי העניין בעיר בקבלת החלטות שונות בתמיכה של טכנולוגיות רבות. הכנס יעסוק בהתקדמות טכנולוגית זו לצד התפיסה של מקבלי ההחלטות לפיה המידע שמגיע מכלל בעלי העניין בעיר הינו הכרחי לקבלת החלטות שקולות.