זכות יוצרים היא זכות בלעדית שעומדת ליוצר או לבעלים של יצירה המגנה מפני ביצוע פעולות אסורות של אנשים אחרים ביצירה ללא אישורם המפורש. בישראל, זכות היוצרים מוענקת באופן אוטומטי ואינה נדרשת ברישום. תוקפה של הזכות הינו לפרק זמן של –50 עד 70 שנה לאחר מות היוצר (תלוי בסוג היצירה). חוק זכות יוצרים הישראלי מגדיר את סוגי היצירות שיהיו מוגנות תחתיו, וביניהן, יצירות אמנותיות, דרמתיות, ספרותיות, אדריכליות, קולנועיות, יצירות פיסול, צילום, תקליט ועוד. כך לדוגמא, סופר יכול לאכוף את הגנת זכויות היוצרים שעומדת לו כלפי מי שהעתיק את התוכן של הספר שלו. דוגמה נוספת היא שחברת תקליטים יכולה לתבוע את מי שהשמיע תקליט שהופק ע"י החברה במקום הומה אדם, ללא הסכמה מפורשת של החברה. בכל מקרה, תמיד רצוי לחתום על הסכם שותפות בין הצדדים, כדי למנוע אי-הבנות בהמשך.