הלוואה המירה היא הלוואה של סכום כספי הנושא ריבית לתקופה קצרה יחסית, המבוססת על ציפייה להשקעה עתידית בחברה. בהלוואה המירה, המלווה יכול להמיר את סכום ההלוואה למניות בחברה, בהתאם לתנאים מוסכמים מראש. לרוב, המשקיע בהלוואה המירה לא צופה לרווח מריבית ההלוואה, אלא מהמניות העתידיות שלו בחברה, שבעתיד יתורגמו לכסף.