טבלת הון מאפשרת לבעלי המניות לקבל תמונת מצב עדכנית על אחזקותיהם בהון של החברה. הטבלה כוללת את פרטי האחזקות של כלל בעלי המניות בחברה ומציגה בצורה פשוטה את חלוקת האחוזים, מספר המניות הכולל, שווי כל מניה ושווי החברה כולה. בעזרת טבלה זו, ניתן לבצע ניהול חלוקת רווחים ואחזקות בחברה ולהסיק מסקנות שונות הנוגעות למדיניות כניסת משקיעים נוספים. בנוסף, טבלת ההון מאפשרת ליזמים להריץ תרחישים תיאורטיים שונים לגבי כמות (או אחוז) המניות שהם יכולים לחלק בלי לסטות מהמטרות שהם קבעו (לדוגמא: שמירה על שליטה בחברה או אי-ירידה מאחוז אחזקה מסוים אותו היזמים הגדירו מראש).

דוגמא לטבלת הון:

דוגמא לטבלת הון