מנגנון "קנה אותי או שאקנה אותך" נקרא גם מנגנון במבי (Buy Me Buy You).המנגנון מאפשר לשותפים שחלוקים בדעתם והגיעו למבוי סתום, להמשיך את הפעילות של העסק על ידי מכירת חלקו של השותף העוזב לשותף הנותר בצורה הבאה: . בעל מניות א' רשאי להציע לבעל מניות ב' לקנות את המניות שלו במחיר מסוים. כתוצאה מכך, לבעל מניות ב' עומדות שתי חלופות. האחת, לענות להצעה ולמכור את מניותיו, והנוספת, לקנות את מניותיו של בעל מניות א' באותו מחיר שהציע בעל מניות א' עבור מניותיו של ב'. בעל מניות א' לא ירצה לקבוע מחיר זול מדי כי אז ב' ירצה לקנות בזול וא' יפסיד. בו בזמן, א' לא ירצה לקבוע מחיר גבוה מדי כי אז ב' ירצה למכור וא' יפסיד. כך בעצם המנגנון מחייב את המציע לקבוע מחיר הקרוב לשווי הריאלי של המניה. לפני ששותפים קובעים מנגנון במבי בחוזה בניהם, עליהם לשקול סיכונים שונים. לדוגמא: מידע לא סימטרי בין בעלי המניות ופערים במצבם הכלכלי של בעלי המניות בעת הפעלת המנגנון.