About Yana Sheinberg

Yana is a third-year student in the joint program of Law and Government at the IDC Herzliya. In her free time, Yana enjoys sports, reading and crafting.

מהו שווי החברה לפני הכסף?

שווי החברה לפני הכסף מהווה את אחד הפרמטרים לכדאיות ההשקעה בה. השווי מוערך על ידי היזמים עצמם ונגזר מפרמטרים רבים כמו רווחי החברה, נכסים פיזיים, נכסי קניין רוחני (רלוונטי במיוחד לחברות הזנק שטרם הספיקו לבסס נוכחות עסקית ענפה), הערכת רווחים עתידיים, גודל השוק וכו'. שווי החברה לפני הכסף מייצג את [...]

מהו שווי החברה אחרי הכסף?

הערכת שווי החברה אחרי הכסף מהווה את אחד המדדים להצלחתה. הערכת השווי נגזרת מפרמטרים רבים כמו רווחי החברה, השקעות שהתקבלו, נכסים פיזיים, נכסי קניין רוחני (רלוונטי במיוחד לחברות הזנק שטרם הספיקו לבסס נוכחות עסקית ענפה), הערכת רווחים עתידיים וכו'. שווי החברה אחרי הכסף מייצג את ערך כלל נכסיה לאחר קבלת כספי ההשקעה. כך [...]

מהו הסכם השקעה ראשוני?

הסכם השקעה ראשוני הוא מסמך בו המשקיע, אשר מעוניין להשקיע במיזם מסוים, מציג את התנאים המשפטיים והמסחריים להשקעה. ככלל, מדובר בהסכם שאינו מחייב משפטית, אך מהווה הצהרת כוונות רצינית מצד המשקיע הפוטנציאלי. לרוב, התנאים המוגדרים בהסכם ההשקעה הראשוני יהוו את הבסיס להסכמי ההשקעה המלאים. לאחר הנחת הסכם ההשקעה הראשוני על השולחן, לעיתים קרובות [...]

מהן זכויות יוצרים?

זכות יוצרים היא זכות בלעדית שעומדת ליוצר או לבעלים של יצירה המגנה מפני ביצוע פעולות אסורות של אנשים אחרים ביצירה ללא אישורם המפורש. בישראל, זכות היוצרים מוענקת באופן אוטומטי ואינה נדרשת ברישום. תוקפה של הזכות הינו לפרק זמן של –50 עד 70 שנה לאחר מות היוצר (תלוי בסוג היצירה). חוק זכות יוצרים הישראלי [...]

מהו פטנט ?

פטנט הוא אחת מהגנות הקניין הרוחני. מדובר בזכות ראשונים טריטוריאלית וזמנית, שמקבל אדם על אמצאה טכנולוגית, חדשנית, מועילה, שניתנת לשימוש תעשייתי ובעלת "התקדמות המצאתית" כפי שמגדיר החוק, בין אם אמצאה זו כבר יוצרה בפועל או שלא. בתמורה להקניית הגנת הפטנט, חייב הממציא לגלות באופן מלא ופומבי, את אופן הייצור והשימוש בהמצאתו, וכן את [...]

מהן מניות פנטום ?

למרות שמן המטעה, מניות פנטום הן אינן מניות במובן הקלאסי של המונח. בשונה מסוגי מניות אחרים, מניות הפנטום אינן מקנות למי שמחזיק בהן בעלות באחוז מסוים מהחברה או זכויות הצבעה. סוג זה של מניות מיועד לעובדי החברה ומעניק זכאות לקבלת סכום כספי במועד מסוים שנקבע או בהתקיים אירוע בעל חשיבות מיוחדת [...]

פטנטים למתחילים

בעולם בו הטכנולוגיה מתפתחת בצורה כה אינטנסיבית, רבים שואפים להשיג את היתרון היחסי שיאפשר להם לעקוף את מתחריהם. רישום פטנט על המצאה טכנולוגית יכול לספק את אותו היתרון מבחינה כלכלית, טכנולוגית ושיווקית. כדי להבין איך הפטנט יכול לשמש כיתרון יחסי ומה נדרש על מנת להשיגו עלינו להבין קודם [...]

דגשים לכתיבה נכונה של הסכם תנאי שימוש

הסכם תנאי השימוש הוא אחד מאבני היסוד של כל מיזם בעל נוכחות וירטואלית. ההסכם מהווה חוזה בין המיזם לבין המשתמשים בשירותיו ונועד להסדיר את מערכת היחסים וחלוקת האחריות. כמו בכל חוזה, כדי לספק את ההגנה המשפטית המקסימאלית למיזם, נרצה להתאים את תוכן ההסכם לאופי המיזם ולמוצריו, לחזק את [...]

עבור למעלה