About Ifergan Dorin

Third year Law & Business (Minor- real estate), at the IDC Herzliya. her dream is to become a successful lawyer and businesswoman. In her spare time, dorin enjoy spending time with her family and friends, playing the guitar and dancing.

מהי "הצעת הערך הייחודי"? (UVP)

זהו מונח המשקף את התועלת של ההצעה שלך, כלומר, את הערך העיקרי והחשוב ביותר שהמוצר או השירות שלך מספק ללקוח. ההצעה תתאר מה מבדל אותך מהמתחרים ותציע פתרון לבעיה קיימת. יצירת הצעת הערך הייחודית היא חלק מאסטרטגיה עסקית, לכן כדי למשוך לקוחות, מומלץ להבליט את הערך הייחודי של המוצר בעמוד [...]

מהו "אינטרנט של דברים"?

רשת של אובייקטים פיזיים; התקני מחשוב, מכונות, חפצים, בעלי חיים או בני אדם המחוברים בהתקנים ממוחשבים לתשתיות מחשב. רשת זו מאפשרת תקשורת בין האובייקטים ויכולות איסוף והחלפת מידע. הכוונה היא שניתן לשלוט בכל דבר המחובר לתשתית אינטרנטית באמצעות מכשיר מרכזי, ללא צורך בבני אדם. מטרתה של המערכת היא לשפר יעילות, [...]

מהי "זכות ההצטרפות"?

זכות המוקנית לבעלי מניות המיעוט בחברה. כאשר אחד מבעלי המניות מוכר את מניותיו לצד ג', בעלי זכות ההצטרפות רשאים להצטרף לאותה מכירה לצד השלישי ולהציע לו את חלקם היחסי בחברה. זהו סעיף הקיים כמעט בכל חוזה השקעה סטנדרטי. דוגמא: יוסי, המחזיק ב30% ממניות החברה, מעוניין למכור 5% ממניותיו לדני. מתן, בעל 10% ממניות [...]

מהן "הלוואות המירות"?

הלוואה המירה היא הלוואה של סכום כספי הנושא ריבית לתקופה קצרה יחסית, המבוססת על ציפייה להשקעה עתידית בחברה. בהלוואה המירה, המלווה יכול להמיר את סכום ההלוואה למניות בחברה, בהתאם לתנאים מוסכמים מראש. לרוב, המשקיע בהלוואה המירה לא צופה לרווח מריבית ההלוואה, אלא מהמניות העתידיות שלו בחברה, שבעתיד יתורגמו לכסף. [...]

מהי "עסקה סיטונאית"? (B2B)

עסקה מסחרית בין שני גורמים עסקיים המאופיינת בהחלפת מידע, שירותים ורכישת מוצרים באמצעות מסחר אלקטרוני (E-Commerce). עסקאות מסוג זה נעשות לרוב ברשתות פנימיות ומאובטחות ולא ברשת האינטרנט. העסקה הסיטונאית מאופיינת במערכות יחסים חוזיות ארוכות טווח, בשונה מעסקה בין לקוח פרטי לעסק (עסקה קמעונאית).

3 נושאים שכל מעסיק בחברת סטארט אפ צריך לדעת

קמת בבוקר עם רעיון גאוני לסטארט אפ חדש ואתה בטוח שהוא יביא לך את ה"אקזיט". מלא בהתרגשות אתה רוצה להתחיל למנף את הרעיון, אך אינך יכול לעשות זאת לבד, אתה צריך לגייס עובדים. כמעסיק בחברת הזנק, עליך להכיר סוגיות משפטיות רבות. המאמר בשום אופן לא ממצה את כל הנושאים שעליך לדעת, אלא מעלה סוגיות חשובות [...]

מהו מאגר מידע, והאם אני צריך אחד כזה?

יש לך סטארט אפ חדש? הרישום אליו מצריך מהמשתמש הכנסת פרטים אישיים? עצור! הכתבה הזו בשבילך. כתבה זו תתמקד בחובת רישום מאגר מידע, אופן הרישום ועל מי מוטלת האחריות לרישום בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981. בין עשרות המאמרים שבטח כבר קראת על הקמת סטארט אפ, בטוח נתקלת במושג "מאגר [...]

עבור למעלה