About Daniel Zaks

Law & Government student at the IDC Herzliya. In my free time I enjoy listening, playing and creating music, traveling and fun times with my dog, I aspire to continue my academic endeavors in the US after I finish my Internship.

מניות בחברה: סוגים, הבשלה והשימוש בהן

מניות הן מרכיב חשוב בעולם שוק ההון העולמי. בנוסף למשמעויותיהן לחברות המנפיקות אותן, הן יכולות לאפשר לאנשים המחזיקים בהן החזר כספי נאה על ההשקעה בהן. במאמר זה ארחיב מעט על מה היא מניה, מהן משמעויותיה, אילו מניות קיימות, ומהי חשיבותן באופן נקודתי בעולם ההייטק.    מה [...]

תכנית ההאצה של Excel Ventures

המאיץ אקסל וונצר'ס הינו מאיץ ייחודי המספק לקבוצה של עשרים יזמים (המורכבת מעשרה אמריקאים ועשרה ישראלים) מעטפת מקצועית בתחומי הטכנולוגיה, הייעוץ העסקי האסטרטגי, המשפטי ועוד בעזרת מנטורים בכירים מעולם היזמות, ההון סיכון ומנכ"לים בחברות מובילות במשק הפועלים בשת"פ עם אקסל. מאפיינים מרכזיים של התכנית:שם התכנית המלא: The Excel Ventures Programשנת הקמה: 2016. קהל [...]

עבור למעלה