הסכם אי-דילול הוא הסכם (או סעיף) אשר משקיעים בוחרים לכלול בהסכם ההשקעה שלהם (Term Sheet). באמצעות הסכם זה, משקיעים מגנים על המחיר ששילמו עבור מניה, בכך שלא מאפשרים מכירה של מניות במחיר נמוך מזה שהם שילמו עבור מניותיהם. הסכם זה מוחל דרך אחד משני מנגנונים: מנגנון "אי-דילול על בסיס ממוצע משוקלל" – המנגנון הנפוץ, או מנגנון "full ratchet" – אשר לרוב ייחשב כפחות מועיל עבור החברה, שכן יכול למנוע ממשקיעים אחרים השקעה נוספת.