יש לך סטארט אפ חדש? הרישום אליו מצריך מהמשתמש הכנסת פרטים אישיים? עצור! הכתבה הזו בשבילך. כתבה זו תתמקד בחובת רישום מאגר מידע, אופן הרישום ועל מי מוטלת האחריות לרישום בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.

בין עשרות המאמרים שבטח כבר קראת על הקמת סטארט אפ, בטוח נתקלת במושג "מאגר מידע". אני תוהה האם אתה מבין מה זה אומר ומבקשת שתשאל את עצמך, "האם אתה צריך אחד כזה?"

רוב הטעויות של יזם מתחיל, מתרחשות בעיקר בהקמת הסטארט אפ הראשון שלו. אחת הטעויות הנפוצות של יזמים, היא שימת הדגש על המודל העסקי והזנחת הפן המשפטי. חוסר הבנת המשמעות החוקית של איסוף פרטיהם האישיים של המשתמשים, מביא את היזם לעבור עבירה פלילית בגלל שהוא מפר את פרטיותם.

לעיתים, השפה המשפטית נראית מורכבת ומסובכת להבנה ובשל כך אנשים נוטים להיבהל ולעשות טעויות. במאמרי אנסה לפשט ככל האפשר את הסוגיה המשפטית הנוגעת לפרטיות במסגרת מאגרי מידע, בכדי לעזור לך לציית לחוק ולצמצם את החשיפה שלך לתביעות משפטיות.

פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות עוסק בהסדרת השימוש במאגרי מידע המכילים מידע אישי.  בכדי להבין מהו מאגר מידע, עלינו להבין מהו "מידע"- נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונותיו.

סעיף 7 לחוק, מגדיר "מאגר מידע" כאוסף נתונים, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי ומיועד לעיבוד ממוחשב. שים לב שאם בידך אוסף לשימוש אישי או אוסף המכיל רק שם, מען ודרכי התקשרות, אין בכך פגיעה בפרטיות, ולכן אין בגינם חובת רישום במאגר.

אחרי שהבנת מה המשמעות של מידע ומאגר מידע, עליך לשאול את עצמך מספר שאלות:

  1. האם מספר האנשים שמידע עליהם נמצא בידך עולה על 10,000?
  1. האם יש במאגר שבידך מידע רגיש? ישנם שני סוגים של מידע- הסוג הראשון הוא מידע רגיל, הנוגע למעמדו האישי ומקצועו של המשתמש והסוג השני הוא מידע רגיש, הנוגע למעמדו, בריאותו, אישיותו ומצבו הכלכלי.
  1. האם המאגר כולל מידע על אנשים, אשר לא נמסר על ידיהם, מטעמם או בהסכמתם?
  1. האם המאגר הוא של גוף ציבורי? "גוף ציבורי" מוגדר בסעיף 23 לחוק מתכוון למשרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף אחר הממלא תפקידים ציבוריים כדין. אפשרות נוספת לגוף ציבורי הינו גוף ששר המשפטים קבע בצו, בו יקבעו סוגי המידע שהגוף יהיה רשאי למסור ולקבל.
  1. האם המאגר משמש לשירותי דיוור ישיר? לפי סעיף 17(ג) לחוק, "דיוור ישיר" הינו פנייה אישית לאדם, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר מידע.

סעיף 8 לחוק מגדיר את נוהל הרישום במאגרי מידע והשימוש בו. לפי סעיף זה, אם ענית תשובה חיובית לאחת השאלות , הנך מוגדר כ"בעל מאגר מידע" ועליך לרשום אותו בפנקס בהקדם האפשרי. לצורך העניין, אם בידך רשימת שמות וכתובות מייל, לצורך אישי, ללא מאפיינים אישיותיים והרשימה מכילה פחות מ-10,000 אנשים, אין הרשימה מהווה מאגר מידע המצריכה רישום.

אילו סנקציות יוטלו בגין אי רישום מאגר מידע?

אם הגעת למסקנה כי בידך מאגר מידע וחשבת שתוכל להתחמק מחובות המוטלות על בעל מאגר מידע ע"י המנעות מרישום, חשוב שנית! החובות החלות על המחזיק במאגר מידע יחולו גם לפני הרישום בפנקס. החזקת מאגר מידע שצריך להירשם אך לא נרשם, תיחשב כעבירה פלילית שדינה מאסר שנה, לפי סעיף 31א(א)(1) לחוק הגנת הפרטיות. יתרה מכך, אי רישום מאגר מידע והחזקה בו יגרורו קנס מנהלי מרשם מאגרי המידע.

לאחרונה, ישנו עיסוק רב בקרב בכירי המדינה בכל הנוגע לסוגיית הפרטיות. מבקר המדינה כתב דו"ח נוקב על כך שההגנה על הפרטיות במאגרי מידע בישראל לוקה בחסר. ההערכה היא כי רק 2% ממאגרי המידע רשומים, כך שישנה זילות של הוראות החוק בנ
וגע לרישום המאגרים. המבקר הטיל על דורין2הגורמים הרלוונטיים לפעול לתיקון החוק באופן שיאפשר את אכיפתו.

העיסוק של המבקר מסמן כי יש עניין בסוגיה, אך לא ברור אם מדובר בתחילתה של מגמה להגברת האכיפה בפועל ולכן, הייתי ממליצה לחברות לא לקחת סיכון. לאור כך, עליך לנקוט במשנה זהירות בכדי להגן על החברה שלך מפני סנקציות פליליות ותביעות משפטיות.

תהליך הרישום

מטרת הרישום בפנקס מאגרי המידע הינה להבטיח את פרטיות המשתמש. אם ברשותך אוסף נתונים אישיים שעל פי ההגדרות בחוק מהווים מאגר מידע, הגש בקשה לרישום בפנקס בהקדם האפשרי. אולי זה נשמע כמו פרוצדורה מסובכת אך הרישום נעשה באופן פשוט מאוד, דרך אתר רשם מאגרי מידע. בבקשתך עליך לפרט את זהותך, מטרת הקמת המאגר, סוגי המידע שיכללו במאגר, פרטים בדבר העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, פרטים בדבר קבלת מידע מגוף ציבורי ועליך להודיע לרשם על כל שינוי שמתרחש בפרטים אלו.

שים לב, סעיף 8(ב) לחוק אוסר עליך להשתמש בפרטים הנמצאים במאגר המידע, אלא למטרה שלשמה הקמת את המאגר. לדוגמא, אם בידך פרטי משתמשים שנאספו לצורך סיווג הגילאים או דיוור ישיר, אין לעשות שימוש בפרטים אלו לצרכים מסחריים אחרים.

לסיכום

דורין3לא כל יזם הוא משפטן, אך אתה, כיזם, חייב להיות עם האצבע על הדופק בכל הנוגע לפן המשפטי של הסטארט אפ שלך. במאמר זה, עסקתי בחובת הרישום במאגרי המידע והסנקציות הפליליות שיוטלו על המפר חובה זו. כעת, בדוק האם המידע שברשותך מהווה מאגר מידע ואם כן, גש לרשמו בפנקס.

אין לראות במידע המוצג כייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ככזה. המידע עשוי להיות לא מעודכן ולהשתנות בכל עת ללא הודעה מראש או בדיעבד.