תחזיקו חזק – NFT המפתח לאמנות הווירטואלית מתפתח בקצב מסחרר

מה אלו בעצם NFT, מטבעות דיגיטליים ומה ההבדלים ביניהם?

“NFTs”, קיצור של Non-Fungible Tokens, אלו נכסים וירטואליים המייצגים בעלות בנכס וירטואלי – אמנות, מוזיקה, סרטונים, נדל"ן וירטואלי או פרטי אספנות. כל NFT מאופיין בקוד זיהוי ייחודי המשויך לו ומבדיל אותו מ-NFTs אחרים, ומשכך יחד עם ייצוג הבעלות בנכס ה-NFT מהווה הוכחה לאותנטיות הנכס. מטבע דיגיטלי לעומת זאת, הוא מטבע המאפשר ביצוע עסקאות פיננסיות מאובטחות. מטבע זה נועד לפעול כאמצעי חליפין מבוזר, ללא כל תלות בממשלה או מוסד פיננסי אחר.

ה-NFTs והמטבעות הדיגיטליים, מבוססים ומנצלים את כוחה של מערכת הבלוקצ'יין. מערכת הפועלת כמעין ספר חשבונות דיגיטלי, מבוזר, שקוף, יעיל ואמין. זו טכנולוגיה המאפשרת מעקב אחר פעילות בנכסים וירטואליים, תוך יצירת רישום מדויק של כל עסקה שבוצעה באמצעותם במעין רשימה, ובכך מאפשרת אימות מהימן של הצדדים לעסקה והנכסים הרשומים בה. מערכת הבלוקצ'יין ידועה ברמת אבטחה יוצאת דופן עבור מבצעי העסקאות דרכה, שממזערת אפשרויות זיוף ורמאות. בכך, ישנו תמריץ לסחר חופשי בנכסים הדיגיטליים השונים.

על פניו, נדמה כי ניתן להתייחס למטבעות דיגיטליים ו-NFTs כנכסים מקבילים – שניהם בלתי מוחשיים, מבוססי בלוק'ציין, שניתן לאחסנם, להעבירם ולסחור בהם באופן אלקטרוני. אולם, לכל אחד מאפיינים שונים המייעדים אותו למטרות שונות. מטבעות דיגיטליים, אינם בעלי ערך מיוחד או ספציפי כשלעצמם כך שניתן להחליפם במטבע או בתמורה לנכס אחר בעל ערך דומה. כל מטבע דיגיטלי מייצג יחידת ערך כלשהי, ואלו משמשים בעיקר כצורה חלופית של מטבע (חלופה דיגיטלית  לכסף –FIAT). מנגד, כל NFT הוא  ייחודי, נדיר ובעל ערך ספציפי כשלעצמו. בשונה מהמטבעות הדיגיטליים, NFT לא מייצג ערך, אלא בעלות או אותנטיות של נכס וירטואלי ספציפי כגון, אמנות, מוזיקה, סרטונים, נכסי משחקים או פריטי אספנות וירטואליים.

לכן, על-אף ש-NFT ומטבעות דיגיטליים חולקים קווי דמיון בטכנולוגיה הבסיסית ובאופי הדיגיטלי שלהם, המאפיינים והמטרות של כל אחד מייעדים אותם ליישומים שונים בתוך ה-eco-system הרחב של הבלוקצ'יין.

האם המצב בשווקים משפיע על תעשיית הנכסים הווירטואליים?

תקופה המאופיינת במשבר בשווקים, מעלה את השאלה לגבי דין תעשיית הנכסים הווירטואליים. ככלל, תעשייה זו אינה חסינה מפני מגמות כלכליות ותנודות בשווקים.

בעניין זה ראוי להבחין בין שוק המטבעות הדיגיטליים לבין שוק ה-NFTs. ערכם של מטבעות דיגיטליים נקבע בעיקר על-ידי כוח שוק וספקולציות. אלו כוללים, בין היתר, ביקוש, היצע, תועלת וסנטימנט המשקיעים. כך, שאלו מושפעים באופן ישיר ממצב השווקים. לעומתם ערכם של ה-NFTs, נקבע בעיקר על-ידי גורמים כמו ערך אמנותי או תרבותי אינדיווידואלי שניתן להם על ידי השחקנים בשוק, ייחודיות והמוניטין של היוצר. האופי הסובייקטיבי של ערך הנכס בשוק ה-NFT תלוי לעתים קרובות בגורמים ספציפיים לנכס הדיגיטלי ולקהילה הקשורה אליו. לכן, למרות שה-NFT אינו חסין למשברים ותנודות בשווקים, ההשפעה עליו איננה ישירה בשל השפעתם של גורמים סובייקטיביים אינדיווידואליים. 

על מנת לסבר את האוזן, בשנת 2020, היקף המסחר ב-NFT עמד על כ-12 מיליון דולר, אולם מהר מאוד, בפברואר 2021, זינק לכ-340 מיליון דולר, ובהמשך למגמת עלייה זו, בסוף שנת 2021 כבר עמד על כ-25.1 מיליארד דולר. בשנת 2022, חרף המשבר הכלכלי הכבד שפקד את השווקים ועודו פוקד אותנו, היקף המסחר ב-NFT כמעט שלא נפגע ועמד על כ-24.7 מיליארד דולר.

 
   

לכן, בבחינת השפעת השווקים על המסחר ב-NFTs, אין כלל אצבע גורף, אלא חיוני לבצע מחקר מעמיק, לנקוט משנה זהירות ולקבל החלטות מושכלות על סמך סובלנות הסיכון והבנה שחלק נרחב מהשוק מונע מגורמים סובייקטיביים אינדיווידואליים.

כיצד ניתן לטבוע NFT על יצירה – האם כל אחד יכול?

הטבעת NFT מבססת את קיומו כנכס וירטואלי ייחודי שניתן לאימות בבלוקצ'יין. המונח הטבעה, מתייחס ליצירת או הנפקת NFT חדש ברשת הבלוקצ'יין. על מנת לטבוע NFT, ראשית, יש לבחור פלטפורמה מבוססת בלוקצ'יין התומכת בטביעת NFTs, כגון, Bitcoin או Ethereum. לאחר מכן, יש לפתוח ארנק דיגיטלי שישמש לאחסון הנכסים הווירטואליים של המשתמש. יש לוודא כי הנכס הווירטואלי עליו מעוניינים לטבוע NFT, עומד בדרישות המערכת של הפלטפורמה שנבחרה, למשל, גודל הקובץ, סוג הקובץ וכד', ולשלם עמלת טביעת ה-NFT. לאחר קבלת אישור ההטבעה התהליך הושלם. ניתן להבחין כי ההליך הוא טכני בעיקרו ומצריך בעיקר לעקוב אחר הנחיות הפלטפורמה הספציפית בה נבחר לטבוע את ה-NFT – הנחיות שעשויות להשתנות מפלטפורמה לפלטפורמה. כל אדם יכול לטבוע NFT, אין הגבלות ספציפיות, והתהליך פתוח בדרך כלל לאנשים פרטיים, אמנים, יוצרים ועסקים כאחד. חשוב לציין, כי בהנחה שטובע ה-NFT אינו בעל הזכות ביצירה במרחב הפיזי, הבעלות והזכויות הקשורות לתוכן המוטבע כ-NFT צריכות לעמוד בתנאיי הדינים הרלוונטיים, בהתאם לגישה הננקטת בכל מדינה, בעניין זכויות יוצרים וזכויות קנייניות. לשם החידוד, הזכות הראשונית לטביעת NFT ביצירה, מוקנית לבעל היצירה במרחב הפיזי. הבעלים הפיזי יכול להחליט לטבוע NFT ולמכור אותו, או לחלופין, להיענות לדרישת אספן כלשהו ולאפשר לו לטבוע NFT על היצירה שלו. אך אספנים או קונים אינם מורשים לטבוע NFT על יצירה ללא קבלת אישור מיוצר היצירה, שכן כאמור, זכויות היוצרים הראשוניות, הן במרחב הפיזי והן במרחב הווירטואלי, שייכות ליוצר.   

חשיבות הסכם Terms of Use בעסקאות NFT

המשפט הישראלי קובע כי זכות הבעלות בנכס מאפשרת לבעל הזכות לקבל החלטות בנוגע לנכס ולהפיק ממנו תועלת כלכלית. כפועל יוצא, פורשה זכות זו כמאפשרת לבעל הזכות גם למנוע שימוש ממי שלא מוענקת לו זכות בנכס. כך למשל, אדם שיש בבעלותו דירה, הוא בעל הזכות להשתמש ולסחור בה, אך הוא גם בעל הזכות למנוע מאחרים לעשות שימוש בדירתו. כאמור, במהותם, NFTs נועדו להקנות זכות בעלות דומה במרחב הווירטואלי (Metaverse). שכן, התפתחותו של מרחב דיגיטלי, במקביל לעולם הפיזי כפי שאנו מכירים, מביא עמו את הצורך להבטיח מנגנוני בעלות ומסחר בו.

איך זה עובד?

בעל יצירה עשוי להחליט כי במרחב הווירטואלי הוא מעוניין להתיר שימוש ביצירה שלו למשתמשים אחרים או למכור אותה. במרחב הווירטואלי פעולות אלה מתאפשרות באמצעות NFT, המייצג את הזכויות שיש למחזיק בנכס וירטואלי. המרחב הווירטואלי והמרחב הפיזי שונים, וכל אחד מקים מערך זכויות משלו. NFT, כאמור, מתייחס לזכות במרחב הווירטואלי בלבד, במובן זה שהבעלות ב-NFT בדרך כלל אינה מעניקה בעלות על הנכס הפיזי עליו הוטבע ה-NFT. ה-NFT משמש כתעודת בעלות לייצוג וירטואלי או הוכחה לאותנטיות של הנכס הפיזי אך אינו מעביר מטבעו זכויות בעלות חוקיות לפריט הפיזי עצמו. חשוב להבין שזכות הבעלות הווירטואלית והקשר בין ה-NFT לנכס הפיזי יכולים להשתנות בהתאם לתנאים וההגבלות שנקבעו על ידי היוצר או המוכר של ה-NFT. זה חיוני עבור קונים ואספנים במרחב הווירטואלי לבדוק בקפידה את הפרטים והתנאים הנלווים שסופקו על-ידי יוצר היצירה כדי להבין אילו זכויות הם מקבלים בעת רכישת NFT.

התנאים והזכויות שמקבלים כתוצאה מרכישת NFT יפורטו בהסכם ה-Terms of Use הנלווה לעסקת ה-NFT. ההסכם מתאר את התנאים וההגבלות בשימוש בשירות המקוון, תוך קביעת הזכויות והחובות מצד המוכר והקונה, מפרט את כוונות והתחייבויות הצדדים וכמו כן, מתאר בצורה ברורה את זהות הנכס המדובר ומה התנאים לרכישתו ו/או רכישת זכויות בו.

NFT הוא כלי חיוני להתמודדות עם המעבר הפוטנציאלי להתנהלות במרחב הווירטואלי. אך בהעדר חקיקה או התייחסות משפטית ייעודית היוצרת כללים ברורים, אנו שרויים באי-ודאות שאינה מאפשרת לתכנן צעדינו מראש בכל הנוגע לנכסים הווירטואליים ולמרחב הווירטואלי בכלל. התפתחות שוק הנכסים הווירטואליים בשנים האחרונות, מגביר את פוטנציאל התעוררותן של סוגיות משפטיות הנוגעות לזכויות בעלות ביצירות הווירטואליות. פוטנציאל זה, מחייב הגדרת כללים וחקיקת חוקים ותקנות להגנה על האינטרסים של יוצרי והאספני הנכסים הווירטואליים. עד אשר זה יקרה, יש לוודא את תנאיי העסקה כפי שמפורטים בהסכם Terms of Use, המלווים כל עסקת רכישת NFT.

לסיכום, בעידן הווירטואלי המתפתח במהירות, הצפיפות בין עולם האמנות המסורתי לבין הטכנולוגיה החדשה מתערערת ופותחת את דלתות היצירה והתמיכה באמנות דיגיטלית. בתוך הפרספקטיבה הזו עולה העניין ב-NFT אשר מציע מערך חדש של אפשרויות ופתרונות לאמנים וירטואליים ולקהל הרחב. האינטרנט, כאמצעי התקשורת העולמי, מאפשר יצירה, מסחר ותמיכה ב-NFT, מעניקים לאמנים את היכולת להפוך את יצירותיהם לפריטים ייחודיים, מוגנים בטכנולוגיית בלוקצ'יין ומסוגלים להעניק לבעליהם רכוש ווירטואלי חדשני. התקדמות ה-NFT, מכתיבה כללי משחק חדשים, פרק חדש בתולדות האמנות הווירטואלית, המבטיח תמיכה יוצאת דופן, הזדמנויות פיננסיות חדשות ותהליכים יצירתיים עצומים. אין ספק שתהליכים אלו יעשו שינוי בעולם האמנות ויצירת הערך שלו, והם מתנהלים כעת, כאשר השאלה הרווחת היא האם מדובר בתופעה חולפת או מדובר בשינוי שישנה את עולם האמנות.

אודות הכותב

יהונתן לודוויג סטודנט שנה ג' בתואר הכפול למשפטים ומנהל עסקים. יהונתן מתעניין במשפט מסחרי בינלאומי ובתחום ההייטק. כיום עובד יהונתן כטרום מתמחה במחלקה המשפטית של קבוצת "אדמונד דה רוטשילד", משתתף בתוכנית המצטיינים ע"ש ללה טוסק רדזינר באוניברסיטת רייכמן ומשתתף בקליניקה להנגשת המשפט לסטארט-אפים. בזמנו הפנוי יהונתן אוהב לשחק כדורסל.