חתימה על הסכם מלווה בחששות רבים מאחר ומדובר במסמך משפטי המתווה את המשך מערכת היחסים בין הצדדים. על כן, לטעות בהסכם משמעויות רבות – כלכליות ופרוצדורליות. כדי להגיע מוכנים ככל הניתן ולהימנע מטעויות, לפניכם 7 דברים שאתם חייבים לדעת לקראת חתימה על הסכם.

בבואנו לחתום על הסכם ישנה תחושת אחריות גדולה המונחת על כתפינו, ובצדק. ההסכם הוא מסמך בעל תוקף משפטי המסדיר את היחסים בין הצדדים ומתווה את אופן קיום תנאי העסקה כפי שהוסכמו. טעות בהסכם עלולה להוות פתח להפרות, ללוות אתכם לאורך זמן, לעלות לכם בזמן יקר, פרוצדורות משפטיות ואף בסכומים כספיים לא מבוטלים. על-כן, עליכם להגיע למועד החתימה מוכנים ככל הניתן. כמו כן, כיוון שמדובר במסמך בעל תוקף משפטי, אם יופר, ניתן יהיה לפנות לבית המשפט לקבלת סעד. מכאן, עולה חשיבותו העצומה של ההסכם.

אז, איך תגיעו מוכנים לחתימה? ריכזנו עבורכם מספר דברים שחייבים לדעת לפני החתימה על ההסכם!

1. התייעצו עם עורך-דין המתמחה בתחום:

הדעה הרווחת היא כי לעיתים עורכי הדין מעכבים עסקאות, או לחילופין, הם רק אלו המאפשרים את הוצאת העסקאות לפועל. אך לא כך הדבר. עורכי דין המתמחים בתחום המסחרי בכלל, וההייטק בפרט, מכירים את הנורמות המקובלות בעולם העסקי ויודעים לתרגם את ההסכמות המסחריות של הצדדים להסכם משפטי מחייב הדואג לאינטרסים של שני הצדדים. בנוסף, עורכי הדין בעלי ידע וניסיון ולכן יוכלו להדריך אתכם גם לאורך הדרך בגיבוש העסקה ותנאיה ולא רק במעמד החתימה. יש לציין, כי על מנת לקבל את ההכוונה הטובה ביותר ואת ההגנה המיטבית על האינטרסים שלכם בעסקה חשוב שעורכי הדין יבינו את מתווה העסקה על רבדיה הרבים ועל נגזרותיה. משכך, עליכם לדאוג לספק לעורך הדין את כל המידע הרלוונטי כבר מהפגישה הראשונה.

ראשית, לאחר שהבנתם את מתווה העסקה עליכם להבין את כלל נגזרותיו, המשמעויות הנגזרות מהסכמות הצדדים. החל מהגנה על הקניין הרוחני, דרך זכויות מועסקים ועד הבטחת התשלומים ואופן העברתם. לאחר הבנת כל התנאים ודרישות הצד השני, ערכו רשימה של האינטרסים שלכם: מה מטרת ההסכם מהצד שלכם, מה חשוב לכם להשיג? על אילו תנאים אתם מוכנים להתגמש? ועל אילו לא תתגמשו? כמו כן, חשבו מראש על מספר תרחישים אפשריים שעשויים לצוץ במהלך המשא ומתן והכינו תגובה לכל תרחיש. תרחיש יהיה כל ניסיון של הצד השני לבצע שינויים במתווה העסקה דוגמת בקשה להפחתה במחיר העסקה, שינוי תנאי העסקה, שינוי מועדי העברת התשלומים ועוד. חשבו מראש על התנאים המהווים "דיל-ברייקר" עבורכם שאם לא תצליחו לשנותם במתווה העסקה לא תוכלו להתקדם לחתימה. הכנה מוקדמת תאפשר לכם שליטה ותמנע צורך בבדיקות ובהתייעצויות נוספות אשר יאריכו את משך המשא ומתן.

שנית, כחלק מההכנה למשא ומתן, אספו מידע על הצד השני והבינו את צרכיו ואת העדפותיו. הבנת האינטרסים המרכזיים שלו מסייעת בגיבוש ההצעה המתאימה ככל הניתן לשני הצדדים. מומלץ להתחיל את הליך המשא ומתן בהסכמה על האינטרסים של הצד השני לגביהם אתם מוכנים להתפשר, שכן, הדבר תורם ליצירת תחושת שייכות אצל הצד השני באופן שמגביר את הנטייה לפעול בשיתוף פעולה. לאחר שהגעתם למספר הסכמות, המשיכו לתנאים המהותיים עליהם תקיימו את המשא ומתן המרכזי.

סוגרים עסקה? דברים שחייבים לדעת לקראת חתימה על הסכם

3. כל סעיף וכל מילה משמעותיים:

מומלץ להשקיע זמן בקריאת הסעיפים, בהבנת ניסוחם, ובכלל – הבנת כל מילה בהסכם, באופן מעמיק וקפדני. שכן, מילה אחת עשויה להשפיע על משמעות הסעיף כולו. לדוגמה, סעיף המורה כי ״The Costumer might help״ מול סעיף המורה כי ״The Costumer will help״; בדוגמה הראשונה, הלקוח יכול לעזור אך אינו מחויב לכך. לעומת זאת, בדוגמה השנייה, הלקוח מחויב לעזור והדבר לא נתון לבחירתו. לכן, עליכם להסכים רק לאחר שהבנתם את כלל הסעיפים במלואם ווידאתם את התאמתם לאינטרס שלכם. יחד עם זאת הקפידו לראות את התמונה המלאה, את ההסכם כמכלול וכך יהיה באפשרותכם לבחון האם ההסכם בכללותו הוא כדאי עבורכם.

4. הבנת מבנה ההסכם:

לרוב, מבנה ההסכם יהיה דומה בעסקאות בעלות אופי דומה, בעוד שתנאיו יותאמו להסכמות הספציפיות של הצדדים. מבנה עסקה נורמטיבי מאפשר השוואה להסכמים דומים שנחתמו על ידי אחד הצדדים או באופן כללי. לפיכך, מומלץ להכיר את מבנה עסקאות מקובלות ובכך להבין את האינטרס המרכזי שלכם בכל אחד מחלקיו.

מבנה ההסכם לרוב יכלול: ׳הקדמה׳ המתארת את העסקה ואת מטרתה; ׳מבנה העסקה׳ אשר יתאר באופן מדויק ככל הניתן מה כל צד מתחייב לתת ולקבל מהעסקה, איך ובאיזה שלב יקרה כל צעד; ׳מצגים והצהרות׳ אותם הצדדים מציגים לגבי רכיבי העסקה, ועליהם הצדדים מסתמכים בעת החתימה על ההסכם. בהקשר זה, יודגש כי למצגי שווא עשויות להיות השלכות משפטיות, ולכן עליכם לוודא שכללתם את כל העובדות המשמעותיות הרלוונטיות. כך לדוגמה, בעסקה לקניית מכונית, על המוכר לספק הצהרה על מספר הקילומטרים שנסע הרכב, שכן זוהי עובדה שרלוונטית לעסקה; לאחר מכן, יוצג סעיף ׳שיפוי׳ המפרט מה יקבל הצד השני במקרה בו יתברר כי ההצהרות והמצגים חלקם או כולם, אינם נכונים בפועל; ׳התחייבות והצהרות׳ הצדדים לא לעשות פעולות מסוימות במסגרת ההסכם. לדוגמה, בעסקה לקניית מכונית בה בעת החתימה הרכב נסע 100 קילומטרים, המוכר יתחייב שעד למועד העברת הבעלות הוא לא יעבור מעל ל-10 קילומטרים נוספים. כלומר, במועד העברת הבעלות מספר הקילומטרים שנסע הרכב לא יעלה על 110; ׳תנאים׳ – תנאי העסקה ; סעיף ׳תוקף ההסכם וסיום התקשרות׳ הקובע את משך תקופת ההסכם וכיצד ניתן לבטלו טרם המועד הקבוע; ׳סעיפים כלליים׳ עליהם יפורט בהמשך.

חשוב להבין שכל אחד מרכיבים אלו בעל השפעה רבה! לכן, כאמור, כדאי להשוות את ההסכם שלכם להסכמים אחרים של עסקאות דומות וללמוד מניסיון העבר; לעיתים, תגלו תנאים בהסכם אחר, סעיפים או סוגיות שכדאי להסדיר מראש בהסכם שלכם. חשוב להקפיד כאשר אתם משווים הסכם להסכם קודם כי הדין החל הוא הדין הרלוונטי עבור העסקה וכן כי תנאי ההסכם הם כמקובל בתעשייה, כלומר, לא להשוות להסכם שנחתם לפני מספר רב של שנים כי עשויים להיות עדכונים שלא יופיעו בו. גם כאן ישנה חשיבות להיוועץ בעורך דין, המתמחה בתחום ומכיר את המטריה ואת המקובל בתעשייה וידע להנחות אתכם לפי המקובל בעולם העסקאות הרלוונטי.

5. סעיפים כלליים בהסכם – גם עליהם חשוב לשים דגש:

הסעיפים הכלליים אמנם לרוב לא נמצאים במרכז המשא ומתן, אך אלו חשובים לא פחות. הסעיפים יקבעו למשל, האם במקרה של סכסוך תעדיפו להגיע לבית המשפט בתל אביב או בניו יורק? האם ניתן יהיה לערוך שינויים בהסכם בכתב בלבד או גם בשיחת טלפון? האם לצדדים שלישיים תהיה אפשרות לתבוע בהתאם להסכם שנחתם? אלו ועוד ייקבעו בסעיפים הכלליים ולכן חשוב להתעמק בהם ולהבינם.

6. בין החתימה על העסקה לביצוע העסקה:

לרוב, בעסקאות גדולות ישנה תקופת ביניים בין שתי אבני הדרך המשמעותיות ביותר בעסקה – החתימה על מסמכי העסקה (Signing) וסגירת העסקה והוצאתה לפועל (Closing). לא תמיד ישנה הפרדה בין שני המועדים אך במידה וישנה היא נובעת מתהליכים פרוצדורליים של הצדדים אשר יש לקיים בין שני המועדים. לאור זאת, במידה והסכמתם על הפרדה בין שני המועדים, במועד הסגירה, עליכם לוודא כי הצד השני עמד בכל התחייבויותיו שסוכמו במועד החתימה ושהתקיימו כלל הפרוצדורות הנדרשות. כמו כן, מומלץ להגביל את הצד השני מלבצע פעולות חריגות בתקופת זמן זו, ואף להוסיף סעיף המאפשר יציאה מההסכם במקרה של הפרה של אחד מהתנאים שנקבעו לא התקיימו בין מועד החתימה למועד הסגירה.

7. פיצוי – הצד השני הפר את ההסכם, מה מגיע לי?

טרם החתימה עליכם לשים לב מה ההשלכות של הפרת ההסכם, משני צדי המטבע. מצד אחד, מה יחשב כהפרה על-ידי הצד השני ומה יגיע לכם בעקבות כך; ומצד שני, מה יחשב כהפרת ההסכם מהצד שלכם ומה יגיע לצד השני בעקבות כך. עליכם להבין מראש את ההשלכות של הפרת ההסכם ולשים לב מהם הסעדים המפורטים במקרה של הפרה מכל צד ובחינה האם הם מידתיים.

אמנם אין כל יזם משפטן, אולם החשיבות בהבנת הבסיס המשפטי חשובה ומשמעותית לכל. אכן האחריות היא גדולה, אך עכשיו, לאחר שהתכוננתם, ניתן לנשום לרווחה וליישם את ההמלצות בדרך לעסקה מוצלחת!

אין לראות במידע המוצג כייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ככזה. המידע עשוי להיות לא מעודכן ולהשתנות בכל עת ללא הודעה מראש או בדיעבד.