מניות הן מרכיב חשוב בעולם שוק ההון העולמי. בנוסף למשמעויותיהן לחברות המנפיקות אותן, הן יכולות לאפשר לאנשים המחזיקים בהן החזר כספי נאה על ההשקעה בהן. במאמר זה ארחיב מעט על מה היא מניה, מהן משמעויותיה, אילו מניות קיימות, ומהי חשיבותן באופן נקודתי בעולם ההייטק.   

מה היא מניה?

מניה היא סוג של נייר ערך המעיד על בעלות חלקית בחברה ומייצג זכות של המחזיק בה כלפי החברה. חשוב להבין שלמרות שהמניה מלמדת על בעלות מסוימת בחברה היא אינה מקנה בעלות על נכסיה של החברה. כך לדוגמא: נניח ולחברת "סאנסונג" יש 100 מניות, ולדנה יש 33 מהמניות הללו, דנה אינה הבעלים של שליש (33%) מהחברה ורכוש החברה אינו בבעלותה של דנה ולכן אינה יכולה לעשות בו כרצונה.. הסיבה לכך היא שבעולם המשפט חברה היא "אישיות משפטית נפרדת", המשמעות המעשית של המונח בעצם אומרת שבעולם המשפט, החברה היא כמו אדם רגיל. היא יכולה לשלם מיסים, לקחת הלוואות, להיות בעלים של נכסים ולהיתבע כאילו הייתה אדם בשר ודם. מסיבה זו, הנכסים של החברה מצויים בבעלותה ולא בבעלות בעלי מניותיה (כמו דנה בדוגמה לעיל). מניה של חברה הנסחרת בבורסה ניתנת לרכישה ע"י כל מי שמעוניין, מאדם פרטי, עד משקיעים מוסדיים כמו קרנות פנסיה, קרנות נאמנות וחברות ביטוח.

חופש הגיוון – סוגי המניות והזכויות העומדות בצידן

מניות מהוות את אחד הכלים העיקריים של חברה להשגת מימון. בשלבים הראשוניים ביותר של החברה, בעלי המניות העיקריים בה הם המייסדים שלה ומשקיעים מוקדמים. בשלב זה מוגדרת החברה כ"חבר פרטית". לדוגמא, אם לסטארט-אפ יש שלושה מייסדים ומשקיע אחד, כל אחד מהם יכול להיות בעלים של רבע ממניות החברה. חשוב להבין שכל אחד שרוכש את המניות מקטין את חלקו היחסי של כל בעל מניות (מצב זה נקרא "דילול מניות"). בשלבים מאוחרים יותר, כאשר החברה נזקקת למקור מימון נוסף, באפשרותה להמשיך למכור את מניותיה. זאת היא תבצע לרוב בעזרת "הצעה לציבור", שהיא המצב בו החברה מציעה לכלל הציבור לרכוש את מניותיה בבורסה.  
לאור האמור בחלק הראשון של מאמר זה, עולה השאלה "אז מדוע שווה לי לקנות מניות?". הסיבה לכך ששווה לקנות מניות נעוצה בזכויות אותן מניות מעניקות. הזכויות הללו ברוב המקרים מתחלקות לשלוש:
1) זכות להצביע באסיפת בעלי המניות של החברה (הצבעה באסיפה מאפשרת למצביע להשפיע בעקיפין על תהליכי המינוי וקבלת ההחלטות בחברה, ככל שיש לבעל המניות יותר מניות כוחו היחסי בהצבעה גדל).
2) זכות לקבל דיבידנד (זכות לקבל חלק מרווחיה של החברה) באופן יחסי לכמות המניות הכוללת כאשר החברה בוחרת לחלק דיבידנדים, וזכות לקבל חלק מנכסי החברה כאשר החברה מתפרקת.
3) זכות למכור את המניה (בכפוף להגבלות מסוימות).

הזכויות המוזכרות מעלה מהוות את הזכויות הסטנדרטיות שנובעות מבעלות במניות "רגילות" (אלו הן המניות הנפוצות ביותר). בנוסף למניות אלו, בחברה פרטית קיימת האפשרות לחלק את המניות לסוגים שונים המזכים את בעליהן בזכויות שונות. 
המניות הנוספות נקראות "מניות בכורה", מניות אלו יקרות יותר ממניות רגילות ובשונה מהן לרוב אינן מעניקות זכויות הצבעה (האינטרס של החברה בהקשר זה הוא לרוב לשמר את זכויות ההצבעה ובכך את השליטה המעשית בפעולותיה של החברה בידיה של קבוצה מצומצמת). אך מצד שני, הן מעניקות לבעליהן קדימות בקבלת הדיבידנד (כך למשל, במהלך חלוקת דיבידנד ייתכן מצב בו לבעל המניות הרגילות לא יינתן דיבידנד ולבעל מניית הבכורה יינתן עקב הקדימות אותה "רכש" בכך ששילם מחיר גבוה יותר עבור מניית הבכורה). הבדל חשוב נוסף בין מנית בכורה ומניה רגילה נעוץ בכך שלרוב מניות בכורה מקבלות בעת חלוקת דיבידנד סכום קבוע מראש של כסף ולאחריו אינן מתחלקות ביתרת הרווח עם שאר המניות (כאשר מנית הבכורה מתחלקת עם שאר המניות על יתרת הרווח היא נקראת "מניה משתתפת", אולם לרוב מניות אלו אינן "משתתפות" יחד עם שאר המניות הרגילות בחלוקה). קיימים גם סוגי מניות אחרים, אך סוגי המניות שהוזכרו מהווים הרוב המכריע של המניות בשוק. 

מנגנון הבשלה – כיצד הוא עובד, למה הוא מיועד ומדוע הוא נחוץ?

"הבשלה" הינה תהליך בו עובד צובר זכויות שאינן ניתנות להפקעה על ידי קבלת תמריצים שונים ע"י המעביד, דוגמה נפוצה להבשלה מחיי היום-יום ניתן לראות למשל בתכניות פנסיה הניתנות ע"י המעביד. ההבשלה מעניקה לעובדים זכויות בנכסים הניתנים ע"י המעביד לאורך זמן. מצב המעניק לעובדים הנהנים ממנגנון הבשלה תמריץ להישאר במקום בו הם מועסקים ולתפקד בעבודתם בצורה טובה יותר. מנגנון ההבשלה הינו מנגנון חשוב במיוחד במסגרת עולם חברות ההזנק (סטארט-אפים). במסגרת תחום זה, מנגנון ההבשלה מתקשר בעיקר להקצאת המניות בחברה למייסדיה של החברה כך שקבלת המניות למעשה מותנית בעמידה ביעדים של החברה או בפרקי זמן מסוימים בהם המייסדים צריכים לעמוד כדי להנות מהמניות. 
לדוגמא: נניח ושלוש יזמיות רוצות להקים חברה ולהתחלק במניותיה שווה בשווה. במצב שבו עם הקמת החברה כל אחת מהיזמיות מקבלת 33% אחוז ממניות החברה, קיים החשש שיעזבו את החברה במפתיע ויפגעו בהתפתחותה. כדי למנוע מצב זה, מנגנון ההבשלה מעניק לכל אחת מהיזמיות נניח 10% מהמניות בעת הקמת החברה ואת האחוזים הנותרים (23%) יקצה ליזמיות בתנאי שהמשיכו לעבוד בחברה פרק זמן נוסף (לרוב על בסיס רבעוני) או עמדו ביעדים מסוימים של החברה (למשל, השקת האתר של החברה). 
מנגנון ההבשלה בעצם מוביל ליצירת קשר ישיר בין עבודתו של המועסק או המייסד, לבין חלוקת המניות (או זכויות אחרות) וחלוקה הדרגתית זו מאפשרת לשמר למועסק תמריץ להישאר בתפקידו ולעשות את עבודתו על הצד הטוב ביותר. 

 

רכשתי מניה, מה עכשיו?

מזל טוב! כעת באפשרותך להשתמש במניה בהתאם לזכויות אותן היא מעניקה לך (והוזכרו מוקדם יותר במאמר זה) במידה ורכשת מניה של החברה וכעת היא מחלקת דיבידנד, ביכולתך לקבל סכום כסף מהחברה. בנוסף, באפשרותך להשתמש במניה שלך באסיפת בעלי המניות של החברה ולהשתמש במניות שלך בתהליכי ההצבעה באסיפת בעלי המניות של החברה. במידה ואתה מעוניין למכור את המניה שלך ולקנות נניח מניות אחרות, באפשרותך למכור את המניה (בכפוף להגבלות מסוימות) לחברה ממנה רכשת את המניה (במידה והחברה מעוניינת לקנות את מניותיה) או לאדם אחר. ניתן אם כן לראות, שמניות הן כלי מניע חשוב בכלכלה העולמית, המשפיעות מרמת הפרט הבודד לרמת השווקים העולמיים, ומאפשרות מתן סכומי כסף, זכויות הצבעה ותמריצים רבים נוספים לבעליהן.