במרץ 2016 פסק ביהמ"ש המחוזי פיצויים על סך 17,000 ₪ ללקוחה של רשת יינות ביתן בגין משלוח ספאם וזאת לאחר שביקשה להסיר את פרטיה ממאגר המידע. תביעה זו, היא רק אחת מני רבות שהוגשו מאז חקיקת חוק הספאם. נראה כי מודעות הציבור ההולכת וגוברת, לצד אכיפה בפועל, יוצרות מציאות שמאפשרת להילחם בתופעה הטורדנית.

כיום בעולם המודרני, האינטרנט מהווה פלטפורמה תקשורתית בעלת ערך רב. אחד מהממשקים הבולטים בהקשר זה הינו הדואר האלקטרוני המהווה חלק בלתי נפרד מהתקשורת בין אנשים פרטיים, חברות ואף גופים ממשלתיים. לצד הזמינות והעלות הנמוכה, הדוא"ל הינו כלי המאפשר העברת מידע בצורה המונית ב"לחיצת כפתור". לאור מאפיינים אלו, התפתחה תופעת ה"ספאם".

דואר זבל ספאםספאם הינו דוא"ל המוני הנשלח לקהל הרחב ומכיל מסר פרסומי שנשלח מבלי שהנמען ביקש לקבלו או שהיה בקשר כלשהו עם המפרסם. אותם מפרסמים, הידועים בשם "Spammers", נהנים מהיתרון של שליחת הודעות למספר רב של אנשים מבלי לשאת בעלות ממשית כלשהי.

מדוע חשוב להתמודד עם התופעה?

לתופעת הספאם יש השלכות רבות אשר הופכות אותה לבעיה ממשית שמשפיעה על אנשים וגופים רבים. מעבר לבזבוז זמן, ניצול מקום בתיבת הדואר והעובדה שמדובר במטרד לא קטן, לדואר הזבל ישנה גם השפעה כלכלית משמעותית. בשונה משיטות שיווק אחרות, שיווק באמצעות האינטרנט יוצר מצב בו רוב העלויות מוחצנות על המשתמשים ועל ספקי האינטרנט. כל אלה ועוד, הביאו להחלטה כי יש צורך בנקיטת צעדים משמעותיים על מנת להילחם בתופעה.

מהו חוק הספאם?

חוק הספאם נכנס לתוקף כתיקון לסעיף 30 לחוק התקשורת ב1 לדצמבר 2008. תיקון זה נועד לפתור את הבעיה שהוצגה לעיל בכך שאוסר משלוח פרסומת מסחרית במייל, בפקס, בהודעתSMS  או באמצעות מערכת חיוג אוטומטי מבלי שנתקבל אישורו של הנמען. חשוב לציין, כי לא כל מסר פרסומי שנשלח באחת מהצורות המפורטות לעיל יחשב כ"דואר זבל". החוק קובע במפורש כי האיסור חל כאשר לא נתקבלה הסכמה מפורשת, מראש ובכתב מהנמען. בנוסף, החוק מאפשר למפרסם לשלוח פנייה חד-פעמית המהווה הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת מטעמו. כאשר "מפרסם", לפי סעיף 30א(א) לחוק התקשורת, הוא מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות או, מי שדבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו או, מי שמשווק את הפרסומת עבור אחר. בנוסף, אם בעבר יכול היה בעל עסק להתחמק מאחריות בטענה שהדואר נשלח על ידי גורם שלישי (כגון חברת השיווק), היום מטיל החוק על מנהל החברה (או אחראי תחום השיווק) את החובה לפקח ולעשות ככל שניתן על מנת למנוע מצב בו לא קוימו ההנחיות שבחוק.

כל דבר משלוח שאינו עומד בהנחיות המפורטות מהווה הפרה של החוק והשולח עלול להיות מואשם בעבירה פלילית ולחוב בקנס. גם המנהל של החברה או מנהל השיווק עלולים להיות חשופים לקנס שיחול עליהם אישית. כמו כן, קיימת חשיפה לתביעה אזרחית לשם פיצויים. נמען שמפרסם שלח אליו דבר פרסומת בניגוד לחוק, רשאי לתבוע פיצויים מהמפרסם, ללא הוכחת נזק, בגובה של עד 1000 שקלים עבור כל הודעה שנשלחה אליו.

חמישה נושאים שעליהם חשוב ליזמים להקפיד:

בשלב מסוים בחיי המיזם היזמים מעוניינים לשווק את המיזם שלהם. מערך השיווק יכול לכלול פרסום באמצעות מיילים, הודעות SMS ועוד. בשל מורכבות הסוגיה, חשוב מאוד לדעת איך להתנהל- מה לעשות, ומה לא לעשות. להלן מספר כללים להתנהלות נכונה בהתאם לחוק הספאם:

  1. שלח דואר המכיל פרסומות רק לאותו נמען שהסכים לכך בצורה מפורשת.
  2. לנמען עומדת הזכות, גם אם נתן את הסכמתו, לחזור בו בכל עת ולהודיע למפרסם על סירובו לקבל דברי פרסומות. ההודעה על הסירוב, בהתאם לחוק,
    חברוני2תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת.
  3. מותר לשלוח באופן חד-פעמי הצעה לשליחת פרסומת באמצעות דוא"ל. חשוב לציין כי בקשה זו לא תכלול את הפרסום עצמו, אחרת היא מהווה דואר זבל.
  4. כל דבר פרסומת שיישלח יכלול את הפרטים הבאים:
  • המילה "פרסומת" תופיע בתחילת ההודעה (ואם מדובר בדוא"ל אז בכותרת).
  • שמו של המפרסם, כתובתו ודרכי יצירת הקשר עמו.
  • זכותו של הנמען לשלוח בכל עת הודעת סירוב ודרך אפשרית פשוטה וסבירה לעשות זאת. במידה ודבר הפרסומת משוגר באמצעות דוא"ל יש להקפיד לשלוח את הודעת הפרסומת מכתובת תקפה.
  1. בהתאם לקבוע בחוק, מנהל החברה והאחראי לתחום השיווק חייבים לפקח ולעשות ככל שניתן כדי למנוע שיגור דבר פרסומת, שאינו עומד בכללי חוק הספאם, ע"י גורמים בחברה. במידה ויפרו חובה זו, ניתן להטיל עליהם קנס.

זכרו, פעולה בניגוד לחוק עלולה להביא לחשיפה משפטית. לכן, חשוב לפעול בהתאם להנחיות ולהקפיד להתעדכן מידי פעם כדי לבדוק אם הן התעדכנו.

אין לראות במידע המוצג כייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ככזה. המידע עשוי להיות לא מעודכן ולהשתנות בכל עת ללא הודעה מראש או בדיעבד.