לאחרונה, שינתה רשות המסים את עמדתה בנוגע להטבות מס החלות על חברות הזנק (סטארט-אפ) מכוח חוק עידוד השקעות הון. במאמר זה נסקור את העדכון שחל, אשר עשוי להיות משמעותי לחברות צעירות, וכן נסקור בקצרה את הטבות המס העיקריות החלות כיום על סטארט-אפים. 

הטבות מס מכוח חוק עידוד השקעות הון

חוק עידוד השקעות הון נחקק בשנת 1959 ומאז מהווה דבר חקיקה מרכזי במדינת ישראל בכל הנוגע למתן הטבות מס מופלגות לגורמים יצרניים במשק. במסגרת החוק, ניתנות כיום הטבות מס משמעותיות ביותר לחברות מסוימות אשר 25% או יותר מהכנסותיהן נובעות מיצוא. בתוך כך, ניתנות הטבות גם לחברות שהכנסתן נובעת ממתן זכות לשימוש בתוכנה שפותחה בחברה, ולחברות שהכנסתן נובעת משירותי מחקר ופיתוח המבוצעים עבור תושבי חוץ.

הטבות המס הניתנות במסגרת זו הינן תשלום מס חברות מופחת (7.5% או 16%, כתלות במקום מושבה של החברה, במקום 23%), מס מופחת בחלוקת דיבידנד (בגובה 20% בלבד) ופחת מואץ בשל נכסים יצרניים.

עד כה, רשות המסים פירשה את החוק ככזה המאפשר רק לחברות המונות 8-10 עובדים לקבל את הטבות המס האמורות. בצורה זו, עמדת הרשות לא אפשרה לחברות צעירות וקטנות ליהנות מהטבות אלו.

עם זאת, שינוי שחל בעמדת רשות המיסים, באוקטובר 2018, אפשר גם לחברות קטנות המעסיקות עובדים בודדים, במקרים המתאימים, לקבל החלטת מיסוי (רולינג) מרשות המסים שתאשר את זכאותם להטבות המס האמורות. 

נוסף על כך, מוענקות במסגרת זו הטבות מס לחברות העומדות בתנאים המגדירים אותן כ"מפעל טכנולוגי מועדף" על פי החוק לעידוד השקעות הון. עיקר התנאים המגדירים חברה כ״מפעל טכנולוגי מועדף״ לפי החוק, מתמקדים בפעילות מו"פ משמעותית ובהכנסה שמבוססת על פיתוחים אלו.

"חוק האנג'לים"

חוק האנג'לים הינו כינוי להוראת שעה שמקורה בשנת 2011 ואשר מאז חלו בה שינויים ותוקפה הוארך (נכון להיום – עד לתום שנת 2019). במסגרת חוק האנג'לים ישנם שני מסלולים להטבות מס החלים על משקיעים בחברות סטארט-אפ, המאפשרים למשקיע לנכות את מלוא השקעתו כהוצאה (עד לגובה השקעה של 5 מיליון ₪ למשקיע). החידוש במסלול המאוחר יותר, המכונה מסלול "חברה מתחילה" הינו שהמסלול מאפשר וודאות מלאה למשקיע, בנוגע להטבת המס אליה יהא זכאי.

מענקים, סיוע בתעסוקה וסיוע מיוחד לחברות סטארט-אפ בירושלים

מלבד נושא הטבות המס, ראוי להזכיר גם את נושא המענקים והסיוע שעשויים לחול על סטארט-אפים. בתוך כך, סטארט-אפ המעסיק עובדים מאוכלוסיות מסוימות (כגון עולים חדשים, עובדים מהמגזר הערבי או מהמגזר החרדי, וכן עובדים עם מוגבלויות) עשוי ליהנות מהשתתפות ממשלתית בשכר העובדים, בשיעור של עד 35%.

כמו-כן, חברות סטארט-אפ הפועלות בעיר ירושלים עשויות לזכות במענקים בגובה עשרות אלפי שקלים ויותר מהרשות לפיתוח ירושלים. בהקשר זה, ראוי לציין כי ירושלים נחשבת לאזור פיתוח א' לעניין חוק עידוד השקעות הון, המאפשר שיעור מס חברות מוטב בגובה של 7.5% בלבד במקרים המתאימים.

לסיכום, כפי שראינו, כיום חברות סטארט-אפ עשויות ליהנות מהטבות מס משמעותיות וממענקים מיוחדים שיסייעו לפעולתן העסקית ולאטרקטיביות שלהן בפני משקיעים. יש לשים לב לכך שלאחר שינוי עמדת רשות המסים, חברות תוכנה רבות יכולות להיכנס בגדרו של החוק לעידוד השקעות הון וליהנות מהטבות מס מפליגות.

אריאל כץ, רו"ח (עו"ד)

עמוס כץ ושות' – רואי חשבון

לקריאה נוספת: סטטוס תמיכות ותמריצי מדינה בהתאם לשינויים האחרונים בחוק עידוד השקעות הון

רו"ח אריאל כ"ץ, מנהל את הסניף התל-אביבי במשרד עמוס כץ ושות' – רואי חשבון, בוגר תואר שני בהצטיינות במשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. בוגר שנת השלמה בחשבונאות (שנה ד'), האוניברסיטה העברית, ירושלים ותואר ראשון בהצטיינות יתרה בחשבונאות ובמשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. מלבד היותו רואה חשבון, הוסמך אריאל כעורך דין, ועבד למעלה משנתיים במחלקת המסים של משרד עורכי הדין המוביל הרצוג פוקס נאמן בתל-אביב.

אין לראות במידע המוצג כייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ככזה. המידע עשוי להיות לא מעודכן ולהשתנות בכל עת ללא הודעה מראש או בדיעבד.