בין אם אתם יזמים מתחילים, או שכבר הקמתם חברת סטארט-אפ, סביר להניח שיהיה עליכם להשיג השקעה כדי לקדם את הרעיון שלכם. כאשר אתם פונים למשקיע, עליכם להציג בפניו תכנית עסקית, שמאפשרת לו לבדוק את הפוטנציאל והכדאיות העסקית של המיזם שלכם. כתיבת תכנית עסקית בצורה מקצועית ומשכנעת היא קריטית עבור קבלת השקעה, אך יש להתייחס גם לסיכונים השונים שעלולים לחשוף את המיזם שלכם מבחינה משפטית. במאמר זה אסקור את הסיכונים הללו ואציג בפניכם מספר פתרונות שיסייעו לכם להגן על המיזם.

מהי תכנית עסקית?

תכנית עסקית היא מסמך שנותן תמונה עתידית כוללת של המיזם בתחומים שונים: שיווק, טכנולוגיה, תפעול ותכנון אסטרטגיה, מודל עסקי, וניתוח פיננסי המראה החזר גבוה למשקיעים. אחת המטרות של התכנית העסקית, בין היתר, היא גיוס הון ממשקיעים. במידה ותיגשו למשקיע פוטנציאלי ללא תכנית עסקית, עלול להיווצר אצלו רושם לא מקצועי לגביכם. כתוצאה, עשויים להיפגע הסיכויים שלכם שאותו משקיע יהיה מוכן להשקיע במיזם שלכם.

סיכונים בחשיפת קניין רוחני בכתיבת תכנית עסקית

אחד החלקים בתכנית העסקית כולל את תיאור המוצר והצגת היבטיו הטכנולוגיים, במסגרתם יש חשיפה של מידע טכני מפורט שנועד לייצר אמינות ולשכנע את המשקיעים העתידיים לעיין בתוכנית העסקית. כתוצאה, ישנן סכנות שבהצגת המידע בפני משקיעים או צדדי ג', ייחשפו הפרטים הסודיים של המיזם או המוצר, שלמעשה מהווים את ייחודו. קניין רוחני וזכיות יוצריםכך, למשל, לגבי אפליקציות שהמוצר העיקרי שלהן הוא אלגוריתם ייחודי, יש חשש שצדדים שלישיים יעתיקו את האלגוריתם. שהרי, גם אם המשקיעים לא יעשו שימוש במידע, ישנו חשש מזליגתו לצדדים שלישיים שנחשפו לתכנית העסקית, ואשר זהותם אינה ידועה ליזמים בהכרח. זליגה של המידע אף עשויה לסכן את המיזם כולו. מאידך, מידע חסר או חלקי עלול לעורר את חשדם של המשקיעים, שיקבלו תמונה חסרה של הרעיון למיזם ואופן מימושו, ועשויים לזנוח את קריאת התכנית העסקית בשל כך.

כיצד ניתן לשתף את המשקיע במידע מבלי לסכן את הקניין הרוחני

ישנם כמה צעדים בהם ניתן לנקוט, כדי להפחית את הסכנות של חשיפת פרטים רגישים אודות המיזם:

  • הסכם סודיות – ניתן להקפיד ולהחתים כל גורם המקבל לידיו את התוכנית העסקית על הסכם סודיות, הסכם כתוב שנועד למנוע את חשיפת המידע המועבר באמצעות התכנית העסקית. הסכם סודיות מאפשר למוסר המידע להגן על זכויותיו ולמנוע מהצד השני לפרסם את המידע או לעשות במידע שנמסר לו שימוש. ההסכם נועד להגן על הצד שחושף את המידע ולהבהיר כי כל המידע המפורט בתכנית הינו בגדר מידע סודי, שאין להעבירו, בשלמותו או בחלקו, בשום דרך לגורם כלשהו, ללא אישור בכתב מאת היזם. בנוסף, ללא הסכם סודיות, היזמים עשויים להיתקל בקשיים ברישום המצאתם כפטנט – למשל, אם המידע יפורסם לפני רישום הפטנט או שתעלה התנגדות לרישום עקב פרסומו.
  • רישום פטנט – ניתן להתחיל בהליך רישום פטנט במסגרתו ממציא המצאה, מבקש לתת לה הגנה משפטית ייחודית הקרויה פטנט. משניתן פטנט על המצאה, אחרים לא יוכלו להשתמש בה בצורה מסחרית ללא רשותו של בעל הפטנט. ניתן לפתוח בהליך הרישום עוד טרם כתיבת התכנית העסקית, בשלבי פיתוח הרעיון, כדי להימנע מסכנת העתקה. אמנם מדובר בהליך יקר, אך הוא יכול להשתלם בטווח הארוך, ובנוסף, כך גם המוצר יישאר מזוהה ומשויך ליזמים מבלי שמתחרים ייצרו או ימכרו מוצר זהה.
  • צמצום הפירוט של המידע הרגיש הנחשף בתכנית העסקית – כאשר פונים למשקיעים יש לבחון האם לאותם המשקיעים יש מספיק ידע טכנולוגי ומה הוא הדגש על כמות הפרטים הטכנולוגיים שיש לשתף; כלומר, אם למשקיע יש ידע בכתיבת אלגוריתמים, ייתכן ויתעניין יותר בהבנת הפן הטכני של המוצר. אך רבים מהמשקיעים פיתוח מיזםהפוטנציאליים אינם בהכרח בעלי הידע הנדרש להבנת המושגים הטכנולוגיים המשמשים לתיאור המוצר ואופן הפעולה שלו. לעיתים העמסת פרטים מסוג זה יכולה להיות מיותרת, הן מפני שהיא מקשה על הבנת המוצר והן מפני שהיא מאריכה את התכנית העסקית מעבר לרצוי. יש לנסות ולהתמקד בהבהרת אופן השימוש במוצר והפונקציונליות שלו, ככל שניתן. במידה ומדובר במשקיעים שמתעניינים בפן הטכנולוגי של המוצר, ניתן לציין בפניהם כי הפרטים החסרים יסופקו על-פי דרישה בהמשך.

חשיבותה של התכנית העסקית היא קריטית עבור כל מיזם, הן להצלחה בגיוס השקעות והן לפיתוחו העתידי של המיזם. אך אין להקל ראש בסיכונים האפשריים שעלולים לחשוף את המיזם שלכם לסכנת זליגת המידע ושימוש בו שיגרום לנזק למיזם. הגנה משפטית על המיזם שלכם כבר בשלב מוקדם, יכולה לסייע במניעה של מכשולים עתידיים וגם ביצירת רושם טוב, המראה על רצינות בעיני המשקיעים. 

אין לראות במידע המוצג כייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ככזה. המידע עשוי להיות לא מעודכן ולהשתנות בכל עת ללא הודעה מראש או בדיעבד.